چه شهرهایی در آلمان ارزان و گران است؟

آلمان از نظر زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مقرون به صرفه تر است، اما برای ایرانیانی که به این کشور مهاجرت می کنند، ممکن است همین مقدار هزینه [...]