هوش مصنوعی در قطب اقتصاد آلمان

2020-10-31T17:10:10+01:00

هوش مصنوعی در قطب اقتصاد آلمان سفری به آلمان: ریشه دوانی هوش مصنوعی در شریان زندگی مدرن کشورهای زیادی مانند چین، فرانسه و ژاپن [...]