راه های اخذ ویزای آلمان

با توجه به توافق نامه شینگن که در سال 1985 منعقد شد، شهروندان کشورهای عضو شینگن می توانند بدون ویزا در سراسر این منطقه سفر کنند. هدف اصلی شینگن [...]