شرایط اخذ مالیات در کشور آلمان

اخذ مالیات در کشور آلمان به چه صورت است؟ یکی از مسائل مهمی که دولت آلمان جهت تامین مخارج کشور به آن اهمیت می دهد، مالیات است. این مالیات [...]