چه کالاهایی را نمی توان به آلمان برد

کشور آلمان که به قانون‌مند بودن شهرت جهانی دارد برای ورود و خروج مسافران اعم از توریست و مهاجر قوانین سفت و سختی وضع کرده است. همین وضع و [...]