مزایا:

  • سطح بالای سیستم آموزشی و فرصت های تحصیلی خوب
  • اقتصاد قوی و سیستم اجتماعی توسعه یافته
  • جامعه ای امن و پایدار
  • تنوع فرهنگی و قدمت تاریخی
  • زیرساخت های خوب

معایب:

  • آب و هوای سرد و مرطوب در بسیاری از مناطق کشور
  • هزینه های زیاد زندگی در برخی از شهرها
  • قوانین و مقررات شدید
  • وزن مالیاتی بالا
  • دشواری یادگیری زبان آلمانی