آیا آلمان ویزای کالج می‌ دهد؟

ویزای کالج آلمان راه را برای تحصیلات عالی مهاجران در این کشور باز می کنند. در واقع این مقطع تحصیلی یکساله، بین دوره متوسطه و دانشگاه قرار دارد. بعد [...]