شرایط تحصیل رشته های حقوق و پزشکی در آلمان

آلمان به عنوان قطب علمی اروپا شرایط بسیار مطلوبی برای ادامه تحصیل دانشجویان ارائه می‌کند. وجود دانشگاه‌های معتبر و همچنین رایگان بودن این دانشگاه‌ها از جمله مزایای بی‌نظیر کشور [...]