وقت مشاوره درخواست کنید

طلا کاظمیاندستیار مدیر عامل
فارسی, انگلیسی, آلمانی

برای هماهنگی جلسه مشاوره با آقای نظیری زاده در تهران میتوانید با خانم مهندس کاظمیان، دستیار مدیر عامل، تماس بگیرید‌.

  آدرس ما در ایران

  ساختمان کنسولگری آلمان
  اتاق بازرگانی ایران و آلمان
  طبقه هشتم، خیابان بخارست ۸، پلاک ۷
  تهران

  آدرس ما در آلمان

  Sonnenberger Str 20B

  65193 Wiesbaden

  Deutschland