وقت مشاوره درخواست کنید

طلا کاظمیان
طلا کاظمیاندستیار مدیر عامل
فارسی, انگلیسی, آلمانی

برای هماهنگی جلسه مشاوره با آقای نظیری زاده در تهران میتوانید با خانم مهندس کاظمیان، دستیار مدیر عامل، تماس بگیرید‌.

برای هماهنگی جلسه مشاوره با آقای نظیری زاده در تهران میتوانید با خانم مهندس کاظمیان، دستیار مدیر عامل، تماس بگیرید‌.

  آدرس ما در ایران

  خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه
  تهران

  آدرس ما در آلمان

  Sonnenberger Str 20B
  65193 Wiesbaden
  Deutschland